Salifert – Magnezyum Testi

645.58 

Salifert – Magnezyum Testi

StoktaAçıklama

Salifert Magnezyum Testi

Son Kullanma Tarihi: 2025

50 kullanımlık

 

Magnezyum : Doğal deniz suyunun magnezyum konsantrasyonu yaklaşık olarak 1300 – 1500 ppm. dir. Konsantrasyon tuzluluk oranıyla çeşitlilik gösterir. Çok düşük magnezyum konsantrasyonu doğru kalsiyum ve alkalinitie konsantrasyonunu zorlaştırır. Buna bağlı olarak pH değerini sabit tutmak ta zor olmaktadır. Magnezyum konsantrasyonu salifertin magnezyumuyla çoğaltılabilir.

 

 MAGNEZYUM TESTİ NASIL KULLANILIR?

 

1. 2 ml suyu test şişesine ilave ediniz.

 

2. 4 damla Mg – 1sıvısından  ilave ederek 30 saniye döndürünüz.

 

3. 1 kaşık Mg-2 tozundan ilave ederek 10 saniye döndürünüz.

 

4. Plastik ucu 1 ml’lik şırıngaya takınız ve 1.00 ml. Mg–3 sıvısını çekiniz. (Bu esnada sıvı yerine hava baloncuklarının çekilmesini önlemek için plastik ucun Mg–3 sıvısının içinde olduğundan emin olun.)

Sıvı ile piston arasında çok az miktarda hava tabakası kalabilir. Bu durum testin sonucunu etkilemeyecektir.

 

5. 1 ml.lik şırıngaya çektiğiniz Mg – 3 sıvısını, test şişesinde bulunan kırmızı-pembe sıvının rengi gri veya mavi oluncaya kadar test şişesine ilave ediniz. Her bir damladan sonra 1-2 saniye döndürünüz.

 

6. Şırıngayı ucu ile beraber yukarı doğru dik tutunuz ve pistonun siyah bölümünü okuyunuz. Şırınganın ölçü derecesi 0,01ml’dir. Magnezyum konsantrasyonu, magnezyum tablosundan veya aşağıda yazılı denklem takip edilerek çıkarılabilir.

 

Ppm mg = (1-şırıngada  okunan değer ) x 1500

 

Marka

SALIFERT